Specialisten op het gebied van de fysieke leefomgeving

Planologie

Opstellen en begeleiden van bestemmingsplanprocedures

Omgevingsvergunning

Complete begeleiding voor een snelle afwikkeling

Regelgeving

Actualiseren van verordeningen en beleid

Planologie

Voordat ontwikkelingen mogelijk zijn moet het planologisch kader worden geregeld. Wij begeleiden complete procedures; zowel voor particulieren als voor gemeenten.

Omgevingsvergunning

Het verkrijgen van een omgevingsvergunning kan een stuk sneller gaan als de aanvraag compleet wordt ingediend. Wij staan particulieren en ontwikkelaars in dit proces bij.

Regelgeving

Actualiseren en opstellen van beleid en verordeningen zijn tijdrovende en arbeidsintensieve klussen. Wij helpen gemeenten bij het in kaart brengen van doelstellingen en zetten deze om in effectief beleid.